top of page

I ett samarbete mellan Orsa kommun, Mora kommun, Älvdalens kommun, Nodava AB och ANODA Ung Konst Dalarna arbetade barn och unga i Orsa, Mora och Älvdalen med konstprojektet FRAMTIDIA (2016).

 

I "FRAMTIDIA" skapades en framtidsfiktion tillsammans- utifrån frågeställningar som till exempel: Hur lever man i framtiden? hur ser husen ut? Människorna? Djuren? Maskinerna? Kommunikationen? Med utgångspunkt i barn och ungas tankar och idéer arbetade vi med teckning, text, objekt, skulpturer, digitala bilder och green screen.

"FRAMTIDIA" skapade ett möte, genom estetiskt arbete, mellan barn och ungdomar med liknande intressen, ett möte utifrån flera språk mellan olika kulturer. Processen dokumenterades och utställningarna växte fram under arbetets gång. Projektet riktades till barn och unga  i årskurs 5- 9.

bottom of page